Contacte

Per contactar amb l'associació CENTRE CULTURAL DEL COLLSACABRA o la a revista ELS CINGLES DE COLLSACABRA o podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic.


Redacció i administració:

'Centre Cultural del Collsacabra' i revista 'Els Cingles de Collsacabra'
Mas l'Avenc, 08511 Tavertet, Barcelona

L'equip:

Coordinació: Belinda Parris
Maquetació: Helena Vilar
Consell de redacció: Xavier Viladomat
Promoció i distribució: Adam Macià
Correcció lingüística: Elizabet Pérez
Coordinació digital: Jordi Mas i Christina Abey
Impressió: Gràfiques DIAC - Rda. Camprodon, 2 - 08500 VIC


La redacció no es fa responsable del contingut dels treballs que hi apareixen signats, ja que expressen l’opinió dels seus autors. “Els Cingles” és una publicació de divulgació cultural editada per l’associació “Associació Centre Cultural del Collsacabra i Revista Els Cingles de Collsacabra” i es publica sense cap finalitat de lucre. Inscrita a 20 de febrer, 2012 a la secció 1ª del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, CIF G65633240.